Apyrum finns i pulverform och som vätska

För att vi ska kunna tillgodose våra kunders unika tillämplingar finns Apyrum både som pulver och vätska. På så sätt fungerar det unika flamskyddsmedlet bra ihop med ett antal material och i olika slags processer.

Apyrum Powders

Apyrum Powders är ett finkornigt pulver som tillsätts i polymera material och andra applikationer där vatten inte är önskvärt. Produkten finns i olika varianter som anpassas till olika polymerer. Egenskaperna varieras vad gäller bl.a. kornstorlek, torrhalt, värmeabsorbans och barriäregenskaper för att möta behovet i varje enskild applikation.

Apyrum Liquids

Vattenbaserade flamskyddsmedel som används för impregnering och blandning i vattenbaserade produkter, som t ex lim och suspensioner. Produkten finns att få i flera olika koncentrationer.