Hög Prestanda
Miljöanpassat
Prisvärt

Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det?

Ja, äntligen finns det. Apyrum är en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Låt oss förklara närmare.

Apyrum är ett miljövänligt system, baserat på i huvudsak karboxylater som bildar naturliga salter. Alla ingående ämnen används som godkända tillsatser i livsmedel. Det ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel.

Kan användas i de flesta material

Apyrum kan användas i de flesta material, såsom naturliga och syntetiska fibrer och polymerer som t ex polyester, polyamid, PVC, polyuretan, bitumen, gummi, polyolefiner, latex, cellulousabaserade material, PVAc, PVA och lacker. Man kan även använda Apyrum i kombination med andra system för att tillföra ytterligare flamskyddande egenskaper.

Det unika flamskyddsmedlet fungerar utmärkt i industriella applikationer där flamskyddsmedel normalt används, till exempel byggmaterial, möbler, papper, textilier och non-woven material, samt träskivor. Materialen används även i fordon och andra transportmedel, elektronik, färg, lack och lim.

Fördelar och kännetecken

Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt, uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar:

  • Miljövänligt genom hela produktlivscykeln
  • Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling
  • Ger flamskyddande egenskaper åt en mängd olika material
  • Kostnadseffektivt

Så fungerar Apyrum

Apyrum är baserat på en teknologi vilken förändrar den fysikaliska och kemiska process som uppstår när ett material utsätts för hög värme, till exempel eld. Apyrum interagerar med såväl de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos ett material, både vid applicering och vid värmeexponering, för att uppnå en optimal balans mellan materialets brand-, fysikaliska och mekaniska egenskaper.

Apyrum-systemet fokuserar på ett materials fysikaliska egenskaper och dess överföring av energi. Genom att påverka materialets fasövergångar och därmed förkorta dess vätske- och gasfas, bryts kedjereaktionen (pyrolysen) som är en förutsättning för uppkomsten av eld.

Apyrum är ett intumescent (svällande) flamskyddssystem som fungerar på flera olika sätt, beroende på egenskaper och tillstånd hos det behandlade materialet:

  • Endotermisk reaktion med effektiv termisk absorption
  • Intumescent / kolande reaktion som även motverkar droppning av material i fast form.
  • Skapar isolerande kollager som hindrar bränslet att komma i kontakt med värmekällan och blockerar syret.
  • Hämmar rökutveckling
Brandbild_orig