Aktieägare

Deflamo är ett publikt aktiebolag vars aktiebok förs av Euroclear. Statistik från Deflamos aktiebok redovisas kvartalsvis nedan.

Lista över de 30 största aktieägarna per 2016-09-30, sorterat efter KAPITAL finns tillgängligt för nedladdning här


Lista över de 30 största aktieägarna per 2016-09-30, sorterat efter RÖSTER finns tillgängligt för nedladdning här