Bolagsledning


Johnny Bodin / CEO

Född 1968, VD sedan 2016

Johnny är utbildad civilekonom. Han har tidigare arbetat på AB Formplast i Broby, först som ekonomichef och därefter, sedan 2009, som VD. Innan dess har han flera år bakom sig som ekonomichef och controller, bl a på Tarkett. Johnny har gedigen erfarenhet utav företags- och lönsamhetsutveckling, projektstyrning, implementering av Lean Production samt kvalitetsutveckling.


Fredrik Westin / CTO

Född 1965, CTO sedan 2014

Fredrik är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd och styrelseledamot i bolaget. Sedan februari 2014 axlar han rollen som CTO och styrelseledamot i Deflamo. Dessförinnan, 2001 – 2004, var Fredrik verksam som vd i Axxino AB, ett konsultbolag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Fredrik har även arbetat som företagsledare i tillväxtföretag, och har startat och etablerat flera verksamheter i Sverige och Europa.
Fredrik är styrelseordförande i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä, och har studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.