Bolagsledning

Aktuellt aktieinnehav för respektive befattningshavare finns här.


Jan-Ove Aspeblad / CEO

Född 1952, VD sedan 2016

Jan-Ove är utbildad civilekonom. Han arbetade före sin pension med affärsutveckling inom AAK AB. I samma koncern har han tidigare haft roller som CFO och koncerncontroller. Han har stor erfarenhet av M&A, såväl analyser som finansiering och genomförande. Innan han gick in rollen som tf VD i Deflamo har Jan-Ove haft uppdraget som styrelseordförande i bolaget under åren 2014-2016.


Fredrik Westin / CTO

Född 1965, CTO sedan 2014

Fredrik är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd och styrelseledamot i bolaget. Sedan februari 2014 axlar han rollen som CTO och styrelseledamot i Deflamo. Dessförinnan, 2001 – 2004, var Fredrik verksam som vd i Axxino AB, ett konsultbolag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Fredrik har även arbetat som företagsledare i tillväxtföretag, och har startat och etablerat flera verksamheter i Sverige och Europa.
Fredrik är ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä, och har studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi vid Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.