Omräkning av Incitamentsprogram 2014/2017 för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare

Med anledning av de under mars 2015 och mars 2016 genomförda nyemissionenerna i Deflamo AB och den under april 2015 gjorda sammanläggningen av aktier sker en omräkning rörande utestående teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2014/2017 med rätt till teckning av B-aktier i bolaget under perioden 1 juli 2017 – 31 september 2017. Omräkningen görs i enlighet med optionsvillkoren och syftar till att neutralisera effekten av såväl aktieemissionen som sammanläggningen av aktier. Omräkningen påverkar dels det antal aktier som varje option ger rätt att teckna, dels teckningskursen per aktie.

  • Nytt antal aktier som varje option ger rätt att teckna: 0,141643 aktie
  • Ny teckningskurs: 14,1200 SEK

Övriga teckningskriterier kvarstår oförändrade.