Deflamoaktien

Nasdaq godkände den 6 maj 2015 Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien var den 8 maj 2015.

B-aktierna handlas på Nasdaq First North under kortnamn DEFL (ISIN: SE0007045406)

Avanza är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Kontaktuppgift Certified Adviser: Avanza, Regeringsgatan 103, 111 93  Stockholm, Tel: 08-56225121

Pressmeddelandet finns att läsa här.

Bolagsbeskrivningen finns att läsa här.

Aktuell aktiekurs

Den aktuella aktiekursen går att se här.


Aktiekapital, aktieslag och fördelning per 2016-04-30

Aktiekapital 9 828 198,50 sek
Kvotvärde 0,50 sek

 

Aktieslag Röster per aktie Antal Kapital % Röster %
A 10 1 020 411 5,19 35,38
B 1 18 635 986 94,81 64,62
Summa 19 656 397

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning