Pressmeddelande 2015-10-14

Utfall av teckningsoptionsprogram serie TO2B

Pressmeddelande 2015-09-08

Ny villkor för teckningsoption serie TO2B

Företrädesemission februari 2015

Deflamo AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av Units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Nyemissionen, som övertecknades med 73 procent, tillför bolaget cirka 17,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Nedan finns samlad dokumentation.