Insynsinformation

Deflamo är noterad på Nasdaq First North och följer handelsplatsens regelverk för Insyn och rapportering. Handel på Nasdaq Stockholm First North omfattas inte av Finansinspektionens krav på anmälningsskyldighet.

Däremot har Deflamo AB enligt regelverket på Nasdaq Stockholm First North en skyldighet att föra en förteckning över personer med insynsställning med angivande av det innehav de har anmälningsskyldighet för och förändringar i detta innehav.

Insynspersoner

Transaktioner

Transaktionerna inkluderar ev innehav via bolag, kapitalförsäkringar och närstående.