Insynsinformation

Deflamo är noterad på Nasdaq First North och följer handelsplatsens regelverk för Insyn och Rapportering. 

Insynspersoner

Transaktioner

Transaktionerna inkluderar ev innehav via bolag, kapitalförsäkringar och närstående.