Kalendarium

Deflamo publicerar löpande information om verksamheten. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för listade bolag anges vilka rapporter som ska publiceras, när och vad de ska innehålla. Här listas kommande rapporttillfällen för Deflamo.

Kommande rapporter och planerad tidpunkt för publicering

  • 2017-04-27: Årsredovisning 2016
  • 2017-04-27: Delårsrapport januari-mars 2017
  • 2017-05-18: Årsstämma 2017
  • 2017-08-31: Delårsrapport januari-juni 2017
  • 2017-11-24: Delårsrapport januari-september 2017