Kalendarium

Deflamo publicerar löpande information om verksamheten. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för listade bolag anges vilka rapporter som ska publiceras, när och vad de ska innehålla. Här listas kommande rapporttillfällen för Deflamo.

Kommande rapporter och planerad tidpunkt för publicering

  • 2017-02-23: Bokslutskommuniké 2016
  • 2017-04-06: Årsredovisning 2016
  • 2017-04-27: Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2017
  • 2017-04-27: Årsstämma 2017