Pressmeddelanden och rapporter publiceras genom Nasdaq InPublic samt Mynewsdesk och sprids därmed till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut.