Deflamos styrelse

Styrelsen i Deflamo består av fem personer varav en har följt Deflamo från början och är fortfarande verksam inom Bolaget. De övriga har väl dokumenterad erfarenhet inom ekonomi och företagsutveckling. Alla ledamöter har aktuella uppdrag eller tidigare erfarenheter från börsföretag. I styrelsen sitter en ledamot som är verksam i Bolaget, samt fyra oberoende ledamöter. Vi anser att styrelsen sammantaget har en mycket god kompetens att leda Deflamos framtida expansion.

 


Torbjörn Lindgren

Född 1964, ordförande sedan 2017

Kort historik

Torbjörn Lindgren har arbetat i kemibranschen sedan 1988. Han sålde sitt företag Lahega Kemi AB 2016, men är det nya bolagets tredje största ägare samt arbetar som bolagets ordförande. Den nya koncernen är noterad på First North. Torbjörn har arbetat som försäljningschef, marknadschef, VD och styrelseordförande i Lahega och har en bred kunskap från den marknadsledande producenten av kemisk-tekniska förnödenheter mot fordonsrelaterade kunder på den nordiska marknaden. I botten är han dataingenjör och marknadsekonom med
en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.Torbjörn Lindgren är investerare i ett antal uppstarts-
bolag och sitter som styrelseledamot i Plotagon AB och Scout Gaming Group samt är styrelse-
ordförande i Moodelizer, The Tower of Babel, A Great Day, Invono och NC Lahega.


Fredrik WestinFredrik Westin

Född 1965, ledamot sedan 2004

Kort historik

Fredrik Westin är en av företagets grundare och huvudägare. Han har under många år arbetat som VD i bolaget men är idag anställd som CTO i Deflamo AB. Han är även ledamot i Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Under perioden 2001 – 2004 var Fredrik verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har han studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.
Fredrik är bl a ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä.

Jan BlomquistJan Blomquist

Född 1966, ledamot sedan 2014

Kort historik

Jan Blomquist är för närvarande styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och har fram till 2004 varit anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan Blomquist är utbildad nationalekonom och matematiker vid Stockholms Universitet.

Åsa Hansdotter

Åsa Hansdotter

Född 1974, ledamot sedan 2014

Kort historik

Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren 2009-2011 var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB.

Eric Appelman

Född 1964, ledamot sedan 2016

Kort historik

Eric Appelman har sin bakgrund inom kemiteknik. Hans arbetsuppgifter har till största del varit i gränssnittet mellan teknik och försäljning. Eric började sin karriär inom processteknik av livsmedelsfetter på Unilever 1989. Han gick därefter över till ett dotterbolag inom samma koncern, Unichema, vilket senare blev Uniqema under ICI, där han arbetade med utveckling och teknisk försäljning mot en diversifierad kundbas som bl a inkluderade smörjmedel, färg och lack, lim, tensider,papper, tvättmedel och livsmedel. År 2004 blev han teknisk chef för Sigma Kalon Marine & Protective Coatings (nu en del av PPG) och 2008 klev han in i rollen
som Executive Vice President, med ansvar för Innovation och Strategy, i Perstorp AB.
Eric är nederländsk medborgare.