Deflamos styrelse

Styrelsen i Deflamo består av sex personer varav en har följt Deflamo från början och är fortfarande verksam inom Bolaget. De övriga har väl dokumenterad erfarenhet inom ekonomi och företagsutveckling. Alla ledamöter har aktuella uppdrag eller tidigare erfarenheter från börsföretag. I styrelsen sitter en ledamot som är verksam i Bolaget, samt fem oberoende ledamöter. Vi anser att styrelsen sammantaget har en mycket god kompetens att leda Deflamos framtida expansion.

 


Johan Lavén

Född 1951, ordförande sedan 2016

Kort historik

 

Johan Lavén är senior partner i NewCap AB. Han har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i mindre och medelstora bolag. Han har dessutom medverkat vid ett stort antal företagsöver-låtelser. Johan har varit VD för NewPromotion Far East AB, DEAB International, Nordic Finans AB styrelseledamot i Fiberdata AB, Independent Leasing AB, Kaupthing Finans AB samt Strand InterConnect AB. Johan Lavén är för närvarande styrelseledamot i NewCap AB med flera dotterbolag. Han är också VD i Duvnäs Fastighets AB.

 


Fredrik WestinFredrik Westin

Född 1965, ledamot sedan 2004

Kort historik

Fredrik Westin är en av företagets grundare och huvudägare. Han har under många år arbetat som VD i bolaget men är idag anställd som CTO i Deflamo AB. Han är även ledamot i Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Under perioden 2001 – 2004 var Fredrik verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har han studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.
Fredrik är bl a ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä.

Jan BlomquistJan Blomquist

Född 1966, ledamot sedan 2014

Kort historik

Jan Blomquist är för närvarande styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och har fram till 2004 varit anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan Blomquist är utbildad nationalekonom och matematiker vid Stockholms Universitet.

Åsa Hansdotter

Åsa Hansdotter

Född 1974, ledamot sedan 2014

Kort historik

Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren 2009-2011 var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB.

Pär Stenstierna

Pär Stenstierna 2 (2)

Född 1971, ledamot sedan 2015

Kort historik

Pär Stenstierna är grundare och partner i Christiansen & Stenstierna AB, där Pär är aktiv både som investerare och Senior Advisor, framförallt inom management och försäljning, och inom bolagen som Christiansen & Stenstierna har investerat i. Tidigare var Pär Stenstierna VP & Senior Advisor, Unified Communications på Interoute. Dessförinnan grundade han, tillsammans med Patrik Christiansen, Videokonferensbolaget som 2011 förvärvades av Interoute. Pär har mer än 20 års erfarenhet från försäljning och affärsutveckling, från
mindre uppstartsföretag till större organisationer. Pär är styrelseledamot i Inventech och
styrelseordförande i Stratur och Synergy Sky AS.

Eric Appelman

Född 1964, ledamot sedan 2016

Kort historik

Eric Appelman har sin bakgrund inom kemiteknik. Hans arbetsuppgifter har till största del varit i gränssnittet mellan teknik och försäljning. Eric började sin karriär inom processteknik av livsmedelsfetter på Unilever 1989. Han gick därefter över till ett dotterbolag inom samma koncern, Unichema, vilket senare blev Uniqema under ICI, där han arbetade med utveckling och teknisk försäljning mot en diversifierad kundbas som bl a inkluderade smörjmedel, färg och lack, lim, tensider,papper, tvättmedel och livsmedel. År 2004 blev han teknisk chef för Sigma Kalon Marine & Protective Coatings (nu en del av PPG) och 2008 klev han in i rollen
som Executive Vice President, med ansvar för Innovation och Strategy, i Perstorp AB.
Eric är nederländsk medborgare.