Kallelse till Extra stämma

Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) tisdagen den 14 augusti 2018 kl. 14.00 på Christiansen Stenstiernas AB:s kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.

Protokoll från Stämmor

Årsstämma 29 juni 2018

Extra stämma 18 januari 2018

Årsstämma 18 maj 2017

Årsstämma 26 april 2016

Extra stämma 26 februari 2016

Årsstämma 28 maj 2015

 

Extra stämma 9 april 2015