Deflamos styrelse

 


Jan BlomquistJan Blomquist

Född 1966, Ordförande sedan 2017, ledamot sedan 2014

Kort historik

Jan Blomquist är för närvarande styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och har fram till 2004 varit anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan Blomquist är utbildad nationalekonom och matematiker vid Stockholms Universitet.

 


Fredrik WestinFredrik Westin

Född 1965, ledamot sedan 2004

Kort historik

Fredrik Westin är en av företagets grundare och huvudägare. Han har under många år arbetat som VD i bolaget men är idag anställd som CTO i Deflamo AB. Han är även ledamot i Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Under perioden 2001 – 2004 var Fredrik verksam som VD i Axxino AB. Dessförinnan har Fredrik arbetat som företagsledare i tillväxtföretag och har startat samt etablerat verksamheter i Sverige och Europa. Vidare har han studerat företagsekonomi, handelsrätt och nationalekonomi på Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.
Fredrik är bl a ledamot i branschföreningen Nordiskt Brandskyddat trä.

 


Åsa HansdotterÅsa Hansdotter

Född 1974, ledamot sedan 2014

Kort historik

Åsa Hansdotter är advokat och partner i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är framförallt verksam inom det bolags- och aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar löpande allmänna affärsjuridiska frågor för både noterade och onoterade företag. Åsa har även omfattande erfarenhet av svenska och internationella företagsöverlåtelser. Under åren 2009-2011 var Åsa stationerad i Ryssland, men har nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg. Åsa är styrelseledamot i Proventus Capital Management AB.