Deflamo tillhandahåller tjänster avseende produkt och materialutveckling och karakterisering. Våra kunder är företag som utvecklar sina produkter så att de får specifika brandegenskaper. Många av våra uppdrag är relaterade till projekt där Apyrum är med, men vi gör även andra uppdrag och brandprovningar.

Tillgängliga metoder och resurser

 • FoU projektledning och deltagande i projekt med kunskap och resurser
 • Egna specialister och nätverk av FoU laboratorier och specialister
 • Produktdesign och materialstrategi relaterat till kontrollerade brandegenskaper
 • Processutveckling
 • Brandstandards, EHS reglelverk
 • Brandlabb för produktutveckling
 • Cone Calorimeter iCone från FFT, ISO 5660, Figra, Smogra, ISO 11925-2,  EN 13823 – Single burning item (SBI)
 • Small burning flame, liknande SIS 65 00 82
 • Laboratorium för kemisk och teknisk materialkarakterisering.
 • Pilotfabrik och verkstad med kapacitet för att tillverka och blanda små produktserier. Reaktorer för vattenbaserade kemiska reaktioner med kapacitet för 1000 liter med omrörning, kyla och värme. Tubreaktor för mikrokristallisation. Ribbon pulverblandare, Nauta mixer/tork. Packlinje för pulverpackning.
 • Lager för förvaring och hantering av vätskor och pulver.

Kontakta oss för mer information och offert