Publicerad: 2019-08-05 20:09:49 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Carina Heilborn tf vd i Deflamo AB

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 5 augusti 2019

Styrelseledamoten Carina Heilborn går per idag in som tf vd för Deflamo i avvaktan på att en permanent lösning kan presenteras som del av tidigare meddelad plan om omvänt förvärv.

Arbetet med det sedan tidigare annonserade omvända förvärvet med Rock Energy AS fortgår men med begränsad intensitet på grund av sommarsemestrarna. Som meddelats i pm den 14 juni 2019 för Deflamo även parallella diskussioner med andra parter då styrelsen anser att den utdragna processen med Rock Energy medför ökad osäkerhet. Deflamos huvudägare har uttryckt beredskap att finansiera bolaget under en begränsad tid för att möjliggöra slutförandet av den planerade processen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

 

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Pressmeddelande Deflamo AB 190805 Ny vd.pdf