Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Extra bolagsstämma i Deflamo AB

Pressmeddelande Deflamo AB


Stockholm den 11 november 2019

Extra bolagsstämma i Deflamo AB

Vid extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 11 november 2019 beslutades följande.

Ändring av bolagsordningen och beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på så vis att gränserna för aktiekapitalet minskades från nuvarande lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med 4 648 206 kronor, från 5 148 206 kronor till 500 000 kronor, för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, innebärande att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,06551 kronor till cirka 0,00636 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.


Stämmokommuniké 11 november 2019.pdf