This page lists press releases published in the english language news feed. To see all published releases please switch to the swedish section of the website. 
If you need more information, please contact us on info@deflamo.com

Publicerad: 2019-04-05 18:31:38 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Årsredovisning 2018 publicerad Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn 5 april 2019 Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att ...
Read More
Publicerad: 2019-04-03 21:51:49 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Senareläggning av årsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 3 april 2019 Senareläggning av årsstämma Deflamo pressmeddelade 1:a februari 2019 att bolaget ...
Read More
Publicerad: 2019-03-18 16:22:19 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 18 mars 2019 Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollsstämma, i Deflamo AB ...
Read More
Publicerad: 2019-03-07 08:15:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Bokslutskommuniké 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 340 kSEK (3 829) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och ...
Read More
Publicerad: 2019-02-26 11:10:54 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Kallelse till extra bolagsstämma (tillika första ...
Read More
Publicerad: 2019-02-26 07:14:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse, nedskrivning samt kallelse Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Ingående av avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse Nedskrivning av ...
Read More
Publicerad: 2019-02-08 22:32:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Upprättar kontrollbalansräkning I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 har styrelsen konstaterat ett behov av att sätta ned det ...
Read More
Publicerad: 2019-02-01 00:45:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First ...
Read More
Deflamo AB Company Announcement Published: 2019-01-10 20:45:00 CET Deflamo has developed the technology for the environmental-friendly flame retardant Apyrum. This has provided detailed and valuable knowledge about the use of ...
Read More
Deflamo AB Company Announcement Published: 2018-11-26 22:45:00 CET Fredrik Westin resigns his position as CEO of Deflamo AB Fredrik Westin and the Board have agreed upon that he will resign ...
Read More
Loading...