This page lists press releases published in the english language news feed. To see all published releases please switch to the swedish section of the website. 
If you need more information, please contact us on info@deflamo.com

Publicerad: 2019-06-14 16:12:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Uppdatering rörande pågående transaktion med Rock Energy A/S Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 14 juni 2019 Deflamo AB (publ) pressmeddelade den ...
Read More
Publicerad: 2019-05-20 20:43:21 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ) Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 20 maj 2019 Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma ...
Read More
Publicerad: 2019-05-20 20:40:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 20 maj 2019 Deflamo ...
Read More
Publicerad: 2019-04-30 14:15:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Delårsrapport januari-mars 2019 Delårsrapport januari-mars 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 kSEK (106) Rörelsens kostnader ...
Read More
Publicerad: 2019-04-05 18:31:38 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Årsredovisning 2018 publicerad Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn 5 april 2019 Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att ...
Read More
Publicerad: 2019-04-03 21:51:49 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Senareläggning av årsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 3 april 2019 Senareläggning av årsstämma Deflamo pressmeddelade 1:a februari 2019 att bolaget ...
Read More
Publicerad: 2019-03-18 16:22:19 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 18 mars 2019 Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollsstämma, i Deflamo AB ...
Read More
Publicerad: 2019-03-07 08:15:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Bokslutskommuniké 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 340 kSEK (3 829) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och ...
Read More
Publicerad: 2019-02-26 11:10:54 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Kallelse till extra bolagsstämma (tillika första ...
Read More
Publicerad: 2019-02-26 07:14:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse, nedskrivning samt kallelse Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Ingående av avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse Nedskrivning av ...
Read More
Loading...