This page lists press releases published in the english language news feed. To see all published releases please switch to the swedish section of the website. 
If you need more information, please contact us on info@deflamo.com

Publicerad: 2019-10-10 12:45:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) håller ...
Read More
Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB (”Deflamo”) och SIG Invest AB (”SIG Invest”) har ingått en avsiktsförklaring gällande Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission av aktier ...
Read More
Deflamo AB Pressmeddelande Stockholm den 5 september 2019 Deflamo har idag fått information om att Rock Energy AS har misslyckats med att få till en nödvändig finansiering, vilket var ett ...
Read More
Publicerad: 2019-08-30 10:15:00 CEST Deflamo AB Periodisk information/Kvartalsrapport Deflamo AB: Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 334 kSEK (869) Rörelsens ...
Read More
Publicerad: 2019-08-05 20:09:49 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Carina Heilborn tf vd i Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 5 augusti 2019 Styrelseledamoten Carina Heilborn går per idag ...
Read More
Publicerad: 2019-06-19 22:08:51 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kommuniké från årsstämma 2019 Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 19 juni 2019 Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 19 ...
Read More
Publicerad: 2019-06-14 16:12:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Uppdatering rörande pågående transaktion med Rock Energy A/S Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 14 juni 2019 Deflamo AB (publ) pressmeddelade den ...
Read More
Publicerad: 2019-05-20 20:43:21 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ) Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 20 maj 2019 Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma ...
Read More
Publicerad: 2019-05-20 20:40:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 20 maj 2019 Deflamo ...
Read More
Publicerad: 2019-04-30 14:15:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Delårsrapport januari-mars 2019 Delårsrapport januari-mars 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 346 kSEK (106) Rörelsens kostnader ...
Read More
Loading...