This page lists press releases published in the english language news feed. To see all published releases please switch to the swedish section of the website. 
If you need more information, please contact us on info@deflamo.com

Publicerad: 2019-11-22 14:00:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Stämmokommuniké extra bolagsstämma i Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 22 november 2019 Extra bolagsstämma i Deflamo AB Vid extra ...
Read More
Publicerad: 2019-11-18 16:05:00 CET Deflamo AB Periodisk information/Kvartalsrapport Deflamo AB: Delårsrapport januari - september 2019 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för de tre första kvartal 2019 uppgick till 360 kSEK (889) ...
Read More
Publicerad: 2019-11-18 13:31:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 18 november 2019 Extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) ...
Read More
Publicerad: 2019-11-11 18:45:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Deflamo erhåller villkorat godkännande från Nasdaq med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning med ny finansiell ...
Read More
Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Extra bolagsstämma i Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 11 november 2019 Extra bolagsstämma i Deflamo AB Vid extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) ...
Read More
Publicerad: 2019-10-24 00:37:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEFLAMO AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DEFLAMO AB (PUBL) Aktieägarna i Deflamo AB (publ), ...
Read More
Publicerad: 2019-10-24 00:20:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Deflamo och SIG Invest offentliggör omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market Deflamo och SIG ...
Read More
Publicerad: 2019-10-22 08:15:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB ...
Read More
Publicerad: 2019-10-10 12:45:00 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) håller ...
Read More
Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB (”Deflamo”) och SIG Invest AB (”SIG Invest”) har ingått en avsiktsförklaring gällande Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission av aktier ...
Read More
Loading...