Publicerad: 2019-04-05 18:31:38 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Årsredovisning 2018 publicerad

Pressmeddelande Deflamo AB

Karlshamn 5 april 2019

Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att hämta i detta meddelande eller på bolagets webbplats under Investerare/Finansiell information.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


DEFLAMO 2018 Årsredovisning slutlig inkl revisionsberättelse.pdf