Deflamo AB
Pressmeddelande

Stockholm den 5 september 2019

Deflamo har idag fått information om att Rock Energy AS har misslyckats med att få till en nödvändig finansiering, vilket var ett krav för att fullfölja diskussionerna. Med anledning av det så avbryter Deflamo med omedelbar verkan processen med att få till ett så kallat omvänt förvärv med Rock Energy.

Som tidigare meddelats så fortgår diskussioner och förhandlingar med andra parter om ett motsvarande upplägg med ett omvänt förvärv. Vi hoppas kunna lämna mer information om pågående diskussioner inom kort.

Som också meddelats tidigare så har Deflamos huvudägare uttryckt beredskap att finansiera bolaget under en begränsad tid för att möjliggöra slutförandet av en sådan transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carina Heilborn, tfVD
carina@pg-ab.se    073-5211124
eller
Jan Blomquist, ordförande
jan@blomquist.be   070-4861771

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 16:31 CEST.