Pressmeddelande

Deflamo är listad på Nasdaq First North och publicerar regulatoriska nyheter West/GlobeNewswire på det sätt som föreskrivs. Dessa finns att läsa på flera platser som återger börsinformation samt på vår sida under rubriken Pressmeddelande.

Deflamo News

Deflamo publicerar även nyheter om produkter och andra händelser som berör Deflamo och som är av karaktären icke regulatoriska. Vi publicerar dessa under rubriken Deflamo News. Dessa nyheter återger vi även på andra platser som tex LinkedIn och MyNewsdesk. 

Presskontakt

VD Fredrik Westin är Deflamos presskontakt. för ytterligare angående nyheter och pressmeddelande.