Ansvar och omsorg

Deflamo är medlem i IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige –  som också verkar för det internationella miljöprogrammet Responsible Care (Ansvar & Omsorg i Sverige). International Council of Chemical Associations (ICCA) fastställer den gemensamma grunden.

Programmet är ett uttryck för att kemiindustrin tar stort ansvar för sin verksamhet och sina produkter. Deflamo har åtagit sig att arbeta enligt dess riktlinjer.

Programmet är ett frivilligt åtagande som syftar till att hantera frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö på ett seriöst och professionellt sätt.

Deltagande innefattar bland annat:

  • att man förbinder sig att arbeta efter ett antal vägledande principer
  • att arbeta med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö
  • att öppet informera om sin verksamhet och de framsteg som görs

Källa: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige; Ansvar & Omsorg: med sikte på ständiga förbättringar

Förpackningsansvar

Genom medlemskap i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) vill vi ta vårt ansvar för vårt eget förpackningsmaterial samt återvinningen av de förpackningar vi tar emot. Genom “Gröna Punkten” visar vi att vi värnar miljön i flera led. Officiell definition Varumärket ”Gröna Punkten” på en förpackning innebär att det har betalats en summa för återvinning till det nationella återvinningsföretag som har anlitats i enlighet med EU-direktiv nummer 94/62 och motsvarande nationell lag.