Deflamo Pressrelese
2017-11-07T00:30:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 7 november 2017-se

Pressmeddelande Deflamo AB
 
Karlshamn den 7 november 2017
 
Deflamos styrelseordförande Torbjörn Lindgren har aviserat sin avgång ur styrelsen. Styrelseledamoten Jan Blomquist går tills vidare in som tillförordnad styrelseordförande från och med idag.
 
“Jag har gått in i en operativ roll i ett av mina innehavsbolag och avstår från totalt fyra uppdrag på grund av min förändrade arbetssituation. Det vore inte ansvarsfullt att under dessa förhållanden försöka upprätthålla ordförandeskapet i Deflamo då ett sådant åtagande kräver att man är fullt dedikerad och tillgänglig” säger Torbjörn Lindgren”.
 
“Torbjörn har under sin tid som ordförande redan bidragit med många värdefulla insikter. Vi hade naturligtvis gärna fortsatt sett honom på ordförandeposten, men förstår att han nu behöver göra andra prioriteringar” kommenterar tillträdande styrelseordföranden Jan Blomquist.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Blomquist, Styrelseordförande Tel: +46-(0)70 486 17 71 E-mail: jan@blomquist.be
Fredrik Westin, VD Tel: +46 (0)70 418 49 59 E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2017 kl. 00:30 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 7 november 2017-se