Deflamo Pressrelese
2016-02-29T18:30:12 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo: Nya patentansökningar

Malmö den 29 februari 2016

Inför uppbyggnaden av en ny produktionsanläggning i Karlshamn har Bolaget utvecklat en ny produktionsprocess som skiljer sig från den metod som idag används. Den nya processen beräknas ge Bolaget betydande kostnadsfördelar i form av kraftigt förbättrade marginaler och en bättre produktkvalitet. Den nya metoden leder till att produkten blir renare och har en högre andel aktiv substans samt att partikelstorleken blir betydligt mindre och mer homogen. Patentet innefattar även metod för att tillverka nanokristaller samt sammansatta kristaller av olika ämnen och partiklar.

Ansökan för processpatentet har titeln: A novel process for the manufacturing of fire suppressants.

Utöver ovanstående ansökan har Bolaget även lämnat in en ansökan för en ny produktformulering. Produktpatentet är en utveckling som bygger på det utvecklingsarbete som Deflamo har bedrivit inom plastområdet och speciellt mjukgjord PVC och dess brandegenskaper. Patentet omfattar PVC och andra plaster och avser både flamskyddsmedlets kemi och fysiska egenskaper och samverkan med plastprodukten samt metoden att integrera Apyrum i plasten.

Ansökan för produktpatentet har titeln: A novel fire retarded polymer formulation concept.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Mobil: +46 (0) 70 67 42 185
Email: per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler
t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market.

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser. 

pdf-file: Deflamo: Nya patentansökningar