Deflamo Pressrelese
2015-12-15T11:45:26 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö den 15 december 2015

Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, fortsätter att ta in nya order för första kvartalet 2016. Som nyligen meddelats fick bolaget för en vecka sedan order på 10 ton med ett värde på över en halv miljon. Nu kan bolaget glädjas åt ytterligare en order om 6 ton för leverans under februari och mars.

“Det är oerhört viktigt att försäljningen börjar ta fart, vilket vi nu börjar se, men framförallt visar detta att Apyrum fungerar som miljövänligt alternativ till de giftiga flamskyddsmedel som finns på marknaden idag”, säger Per-Erik Velin, vd Deflamo AB.

Med den ordermängd som fram till idag är lagd, avseende första kvartalet 2016, passerar bolaget ett ordervärde på över miljonen under första kvartalet 2016.

För ytterligare information kontakta: 

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

·         De överlägsna miljöegenskaperna
·         Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
·         Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på
Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

pdf-file: