Deflamo Pressrelese
2015-11-13T09:53:55 CET: Swedish
pdf-file: Defalmo – Nya order

Malmö den 13 november 2015

Svenska Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har erhållit ytterligare uppföljningsordrar om totalt 4 ton.

Beställaren är samma kund som under sommaren har lagt ett antal order. Leveranserna är på kundens begäran fördelade på två leveranser, två ton att levereras i slutet av november och resterande två ton i början av december.

“De här två ordrarna är en viktig bekräftelse för Deflamo”, säger Per-Erik Velin, vd på Deflamo. “Det sammantagna värdet av årets ordrar från denna kund understiger visserligen 1 Mkr och har därmed endast begränsad ekonomisk påverkan, men vi ser dessa repetitiva ordrar som ett bevis på att Apyrum börjar få fäste som ett attraktivt, miljövänligt, fungerande val inom PVC-industrin. Vi är dessutom positivt överraskade över dessa två tidigarelagda beställningar. Vi hade enbart räknat med en uppföljningsorder på två ton i slutet av året.”

Kundföretaget är ett större europeiskt industriföretag med ett stort antal specialprodukter där flamskyddet är viktigt. Det är ett företag som arbetar aktivt för att minska farliga och miljöpåverkande ämnen i sina produkter.

“Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med den här kunden. Vårt kundengagemang, vilket innebär ett aktivt deltagande i utvecklingsarbetet, visar nu resultat. Deflamos kunnande och labbmöjligheter inom brandprovning uppskattas och vi ser fram emot ett antal andra projekt som nu går in i sin slutfas”, avslutar Per-Erik Velin.

Deflamo fortsätter att leverera Apyrum från den legotillverkare i Storbritannien där ett leveransavtal slöts under sommaren på 100 ton, gällande fram till december 2016. I Karlshamn framskrider byggnationen av den egna produktionsanläggningen. Denna beräknas tas i bruk som pilotanläggning i början av 2016.

För ytterligare information kontakta: 

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

  • De överlägsna miljöegenskaperna
  • Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
  • Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på
Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

pdf-file: Defalmo – Nya order