Deflamo Pressrelese
2015-05-08T11:38:00 CET: Swedish
pdf-file:

Idag klockan nio på morgonen ringde vd Per-Erik Velin i börsklockan på Nasdaq First North i Stockholm, för att öppna första handelsdagen för Deflamo AB.

Deflamo AB är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer det miljövänliga och biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedlet Apyrum för industriellt bruk. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller t ex brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar. Apyrum är ofarligt för både miljö och hälsa.

“Det här är en milstolpe för Deflamo, liksom att vi har tagit steget från utvecklingsföretag till ett fullvärdigt kommersiellt bolag” säger vd, Per-Erik Velin. “Vi är glada över att nu handlas på Nasdaq First North, det kommer att öka vår synlighet på aktiemarknaden och ge utrymme för större institutionellt ägande.”

Tidigare under våren genomfördes en nyemission i bolaget, vilken övertecknades med 73 procent och tillförde bolaget ca 17,1 MSEK.

“2015 kommer att bli ett viktigt år i Deflamos historia. Vi ser effekterna av vårt fokuserade försäljningsarbete med kommersiella ordrar och vi kommer efter sommaren påbörja uppförandet av egen produktionslinje i våra lokaler i Malmö, för att möta den förväntade efterfrågan”, avslutar Per-Erik Velin.

Läs mer på bolagets hemsida: www.deflamo.com

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, 070-674 21 85, per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:

  • De överlägsna miljöegenskaperna
  • Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
  • Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK. 

pdf-file: