Publicerad: 2019-05-20 20:40:00 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Information om årsstämma i Deflamo samt uppdatering rörande transaktionen med Rock Energy

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 20 maj 2019

 

Deflamo AB (publ) avser att som planerat hålla årsstämma onsdagen den 19 juni 2019. Kallelse utfärdas separat på föreskrivet sätt.

Deflamo pressmeddelade den 1 februari 2019 att bolaget ingått en avsiktsförklaring med norska Rock Energy AS gällande förvärv av samtliga aktier i Rock Energy AS genom en apportemission av aktier i Deflamo. Då transaktionen har tagit mer tid än beräknat kommer det omvända förvärvet inte att behandlas vid årsstämman. Transaktionen förväntas istället behandlas vid en extra bolagsstämma under juli månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e maj 2019 kl. 20:40 CET.


Marknadskommunikation Deflamo 20 maj 2019-se.pdf