Tält, markiser och skärmväggar

Apyrum kan användas för att flamskydda tältduk, skärmväggar, markiser och andra textila applikationer varpå brandklass SIS 650082 kan uppnås. Behandlingen görs genom impregnering av väven och kan efterföljas av en vattenavvisande impregnering.

Behandlingen är framtagen för bomullsväv och kan göras både på ny och gammal väv.

Appliceringsprocess

Vid behandling av tältduk eller markisväv impregneras duken med Apyrum. Val av behandlingsmetoder beror på dukens storlek, form och övriga förutsättningar.

 • Duken måste vara ren och torr.
 • Om duken kan läggas ut på ett stort golv är skurborste och gummiskrapa det snabbaste sättet. Att spraya på Apyrum kan gå bra. I vissa fall kan även blötläggning i kar vara aktuellt.
 • Efter behandlingen ska duken torkas. Bäst resultat erhålls om duken är uppspänd.
 • Eventuell impregnering med vattenavvisande impregnering för väderbeständighet kan därefter appliceras.

För att bestämma vilken mängd flamskydd som behövs måste behandlingen föregås av en test för att fastställa load och behandlingsmetod.

Apyrumprodukt som används

För behandling av tältduk och markisväv av bomull används den vattenbaserade Apyrumprodukten 201 Liquid; en vätskeprodukt som består av vatten och Apyrum i form av ett vattenlösligt salt.

Produkten är anpassad för att tränga in i den täta tältduken. Mängden Apyrum anpassas genom optimering till materialets brandegenskaper och de brandkrav som ställs.

Produktens egenskaper är:

 • Densitet: 1,4 g/ml
 • pH: 7
 • Viskositet: Något högre än vatten
 • Levereransförpackning: dunk, fat, IBC 1000 liter.

Miljövänlig

Apyrum är en klassificerad som harmlös. Apyrum innehåller inga borföreningar eller halogenerade ämnen.

Apyrum kan ersätta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel samtidigt som det kan förbättra brandskyddet ytterligare.

Brandprovning

Apyrumbehandlad tältduk av bomull klarar SIS 65 00 85.

Faktaruta om SIS 65 00 82 – Svårantändlighet

 • Textilvaror, bestämning av brandhärdighet hos vävnader enligt SIS 65 00 82.
 • Huvudsakligt användningsområde: Produkten kan efter provning klassificeras enligt Boverkets Allmänna råd 1993:2, Utgåva 2. Klassen betecknas “svårantändligt material”. Provningen kan ligga till grund för ansökning om typgodkännande med övervakande tredjeparts kontroll. Metoden mäter antändlighet hos alla slags tyger, textilier och byggnadsmaterial med upp till 3,5 mm tjocklek.
 • Exempel på produkt som kan provas i denna metod: Alla typer av textilmaterial och byggnadsmaterial med en tjocklek upp till 3,5 mm.
 • Så här går provningen till:
  Provkroppar skall tas ut i både varp och inslagsriktningen. Samma varp- och inslagstrådar skall ej ingå i flera provkroppar. Provningen sker i en provkammare som är öppen upptill och som nertill har en öppning på framsidan. Den konditionerade provkroppen hängs vertikalt och hålls på plats av klämmor. Provkroppen antänds i nederkant med en gasbrännare. Sedan lågan tagits bort mäts tiden tills provkroppen slutar att brinna och glöda. Skadans längd mäts.

Deflamo har laboratorium och utrustning för att genomföra brandprovning enligt denna metod i utvecklingssyfte.