Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Vår flamskyddsteknologi är effektiv och ofarlig för miljön och är dessutom biologiskt nedbrytbar, vilket är unikt. Vi erbjuder utvecklingstjänster och brandprovning och deltar i forskning och utveckling av nya material, kemikalier, processer och produkter. Teknologin är patenterad och utveckling av IPR sker kontinuerligt.

Deflamo erbjuder:

  • Apyrum flamskyddsmedel till industri- och tjänsteföretag som vill ha bra flamskydd och bästa miljöprestanda (miljövänligt, effektivt och biologiskt nedbrytbart)
  • FoU-tjänster för projektledning, produktutveckling och provning av material och produkter
  • Licensiering av produkter och rättigheter avseende vår teknologi för applikationer, marknader och tillverkning
  • Utveckling och kommersialisering av nya flamskyddsprodukter och rättigheter i samarbete med företag, institut och företag. Projekten är finansierade.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som har över 1000 aktieägare. Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Karlshamn. Tillverkning sker i samarbete med etablerade och erkända tillverkare samt i Karlshamn.

Deflamos B aktie är listad och handlas på Nasdaq First North.