Bolagsledning


Fredrik WestinFredrik Westin / CEO

Född 1965,

Fredrik är grundare av Deflamo AB och var fram till 2014 vd och styrelseledamot i bolaget. Därefter axlade han rollen som CTO och styrelseledamot i Deflamo tills han åter blev vd i aug 2017. Dessförinnan, 2001 – 2004, var Fredrik verksam som vd i Axxino AB, ett konsultbolag som tillhandahåller tjänster inom företagsutveckling och entreprenörskap. Fredrik har även arbetat som företagsledare i tillväxtföretag, och har startat och etablerat flera verksamheter i Sverige och Europa.