Incitamentsprogram

Incitamentsprogram för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare

Deflamo AB har utgivit ett incitamentsprogram. Se årsredovisning för detaljerad information samt beslut fattat vid årsstämman 2017.