Deflamos styrelse

 


Jan BlomquistJan Blomquist

Född 1966, Ordförande sedan 2017, ledamot sedan 2014

Kort historik

Jan Blomquist är för närvarande styrelseledamot i Jan Blomquist AB. Jan har ca 20 års erfarenhet av finansbranschen och har fram till 2004 varit anställd och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han jobbat med investeringar i ett antal noterade och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå AB och Lateo AB. Jan Blomquist är utbildad nationalekonom och matematiker vid Stockholms Universitet.

 


 

Carina Heilborn

Född 1973, ledamot sedan 2018

Kort historik

Carina Heilborn, född 1973, är civilekonom med en bakgrund som revisor på KPMG. Hon är numera CFO samt Investment Manager på Peter Gyllenhammar AB. Carina är även styrelseordförande i ScandBook AB samt styrelseledamot i ScandBook Holding AB, Equuleus AB, Duroc AB, International Fibres Group AB, Direktlaminat AB, Teknikmagasinet Nordic Holding AB, Teknikintressenter i Norden AB samt VB Value Research AB.


Björn Rönnmark

Född 1972, ledamot sedan 2018

Kort historik

Björn Rönnmark, född 1972, är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han arbetar som kvalitetschef för Ragn Sells koncernen. Han har tidigare arbetat i internationella roller inom industrikoncernerna Siemens och Stora Enso. Björn har framförallt varit verksam inom kvalitetsmanagement, kontinuerligt förbättringsarbete, förändringsledning och strategiimplementering. Han har i två perioder varit stationerad i Tyskland (1999-2000, 2013-2017), men har nu sin bas i Sollentuna.