Deflamoaktien

Nasdaq godkände den 6 maj 2015 Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien var den 8 maj 2015.

B-aktierna handlas på Nasdaq First North under kortnamn DEFL (ISIN: SE0007045406)

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Kontaktuppgift Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, info@mangold.se, Telefon: 08-503 01 550

Aktuell aktiekurs

Den aktuella aktiekursen går att se här.

För mer information:

Fredrik Westin, VD, fredrik,westin@deflamo.com  Mobil: 070-418 49 59

Aktiekapital, aktieslag och fördelning per 2018-08-31

Aktiekapital 5 148 206 SEK
Kvotvärde 0,066 SEK
Aktieslag Röstvärde Antal Kapital % Röster %
A 10 1 020 411 1,3% 11,6%
B 1 77 566 589 98,7% 88,4%
Summa 78 587 000

Samtliga aktier har lika rätt till utdelning