Kalendarium

Deflamo publicerar löpande information om verksamheten. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för listade bolag anges vilka rapporter som ska publiceras, när och vad de ska innehålla. Här listas kommande rapporttillfällen för Deflamo.

Kommande rapporter och planerad tidpunkt för publicering

  • Delårsrapport Q3 2018 16:e november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 7:e mars 2019
  • Årsredovisning 2018 5:e april 2019
  • Delårsrapport Q1 2019 30:e april 2019
  • Årsstämma 2019 19:e juni 2019 
  • Delårsrapport Q2 2019 30:e augusti 2019