Kalendarium

Deflamo publicerar löpande information om verksamheten. Enligt Nasdaq First Norths regelverk för listade bolag anges vilka rapporter som ska publiceras, när och vad de ska innehålla. Här listas kommande rapporttillfällen för Deflamo.

Kommande rapporter och planerad tidpunkt för publicering

  • Årsstämma 2019 19:e juni 2019 
  • Delårsrapport Q2 2019 30:e augusti 2019
  • Delårsrapport Q3 2019 18 november 2019 
  • Bokslutskommuniké 2019 25 mars 2020