Pressmeddelanden och rapporter publiceras genom Nasdaq Globe Newswire samt Mynewsdesk och sprids därmed till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut.