Publicerad: 2019-02-01 00:45:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First ...
Läs mer
Pressmeddelande Deflamo AB Deflamo har utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra material. Bolaget ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-11-26 T22:45:00 CET: Swedish Fredrik Westin avslutar sin tjänst som vd för Deflamo AB Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin tjänst som verkställande ...
Läs mer
Deflamo AB Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-16 07:42:00 CET Delårsrapport januari-september 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för de tre första kvartalen 2018 uppgick till 889 kSEK (2 895)Periodens rörelsekostnader minskade kraftigt jämfört ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-08-31T08:00:00 CET: Swedish pdf-file: Deflamo-Rapport-2018 Q2 Delårsrapport januari - juni 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 869 kSEK (1 955). Periodens rörelsekostnader minskade ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-08-14T20:09:47 CET: Swedish pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 14 augusti 2018-se Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 14 augusti 2018 Vid extra bolagsstämma, tillika andra kontrollsstämma, i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-07-13T15:13:42 CET: Swedish pdf-file: Kallelse till EBS 14 augusti 2018 i Deflamo Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) Deflamo AB (publ) ("Bolaget") håller ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-29T16:59:31 CET: Swedish pdf-file: Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 29 juni 2018 Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 29 juni 2018 beslutades följande: Resultat- och balansräkning, ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-29T13:00:00 CET: Swedish pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 29 juni 2018-se Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 29 juni 2018 En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-12T13:20:00 CET: Swedish pdf-file: Karlshamn den 12 juni 2018 Årsredovisningen för 2018 återfinns i sin helhet på bolagets hemsida. Den avgivna revisionsberättelsen är oren och de avvikande delarna ...
Läs mer
Laddar…