Publicerad: 2019-04-05 18:31:38 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Årsredovisning 2018 publicerad Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn 5 april 2019 Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att ...
Läs mer
Publicerad: 2019-04-03 21:51:49 CEST Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Senareläggning av årsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 3 april 2019 Senareläggning av årsstämma Deflamo pressmeddelade 1:a februari 2019 att bolaget ...
Läs mer
Publicerad: 2019-03-18 16:22:19 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 18 mars 2019 Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollsstämma, i Deflamo AB ...
Läs mer
Publicerad: 2019-03-07 08:15:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Bokslutskommuniké 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 1 340 kSEK (3 829) Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och ...
Läs mer
Publicerad: 2019-02-26 11:10:54 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Kallelse till extra bolagsstämma (tillika första ...
Läs mer
Publicerad: 2019-02-26 07:14:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse, nedskrivning samt kallelse Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 26 februari 2019 Ingående av avsiktsförklaring om verksamhetsöverlåtelse Nedskrivning av ...
Läs mer
Publicerad: 2019-02-08 22:32:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Upprättar kontrollbalansräkning I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 har styrelsen konstaterat ett behov av att sätta ned det ...
Läs mer
Publicerad: 2019-02-01 00:45:00 CET Deflamo AB Pressmeddelande Deflamo AB: Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First ...
Läs mer
Pressmeddelande Deflamo AB Deflamo har utvecklat teknologin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum. Detta har gett ingående och värdefull kunskap om Apyrums användning i mjukgjord plast och många andra material. Bolaget ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-11-26 T22:45:00 CET: Swedish Fredrik Westin avslutar sin tjänst som vd för Deflamo AB Fredrik Westin och styrelsen är överens om att han avslutar sin tjänst som verkställande ...
Läs mer
Laddar…