Deflamo Pressrelese 2018-08-31T08:00:00 CET: Swedish pdf-file: Deflamo-Rapport-2018 Q2 Delårsrapport januari - juni 2018 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 869 kSEK (1 955). Periodens rörelsekostnader minskade ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-08-14T20:09:47 CET: Swedish pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 14 augusti 2018-se Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 14 augusti 2018 Vid extra bolagsstämma, tillika andra kontrollsstämma, i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-07-13T15:13:42 CET: Swedish pdf-file: Kallelse till EBS 14 augusti 2018 i Deflamo Kallelse till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) Deflamo AB (publ) ("Bolaget") håller ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-29T16:59:31 CET: Swedish pdf-file: Pressmeddelande Deflamo AB Stockholm den 29 juni 2018 Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 29 juni 2018 beslutades följande: Resultat- och balansräkning, ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-29T13:00:00 CET: Swedish pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 29 juni 2018-se Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 29 juni 2018 En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-12T13:20:00 CET: Swedish pdf-file: Karlshamn den 12 juni 2018 Årsredovisningen för 2018 återfinns i sin helhet på bolagets hemsida. Den avgivna revisionsberättelsen är oren och de avvikande delarna ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-06-11T20:35:17 CET: Swedish pdf-file: Deflamo Årsredovisning 2017 Karlshamn 11 juni 2018 Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att hämta i detta meddelande ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-05-31T23:13:34 CET: Swedish pdf-file: DEFLAMO-Rapport-2018Q1 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 106 kSEK (1 132). Periodens rörelsekostnader minskade jämfört med föregående år och slutade ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-05-31T09:02:53 CET: Swedish pdf-file: Kallelse till årsstämma 2018 i Deflamo Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) i Deflamo AB (publ) Deflamo AB (publ) ("Bolaget") håller årsstämma (tillika första ...
Läs mer
Deflamo Pressrelese 2018-05-30T17:20:00 CET: Swedish pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 maj 2018-se Pressmeddelande Deflamo AB Karlshamn den 30 maj 2018 Deflamo har i samband med upprättande av delårsrapport för första kvartalet ...
Läs mer
Laddar…