Deflamo Pressrelese
2018-06-11T20:35:17 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo Årsredovisning 2017

Karlshamn 11 juni 2018
 
Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är nu publicerad. Årsredovisningen finns att hämta i detta meddelande eller på bolagets webbplats under Investerare/Finansiell information. Önskas en tryckt version maila till info@deflamo.com.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
 
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Mangold fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Deflamo Årsredovisning 2017