Deflamo Pressrelese
2018-01-18T22:47:20 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 18 januari 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
 
Malmö den 18 januari 2018
 
Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.
Beslutet var enhälligt.
Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 18 januari 2018-se