Deflamo Pressrelese
2016-02-19T07:58:00 CET: Swedish
pdf-file: Bokslutskommuniké jan-dec 2015

Malmö 2016-02-19

Perioden i sammandrag

  • Omsättningen under helåret 2015 uppgick till 1100 kSEK (405) och för fjärde kvartalet till 368 kSEK (145).
  • Rörelsens kostnader ökade med knappt 1 mSEK och slutade på 13,0 mSEK (12,1) främst beroende på högre personalkostnader.
  • Rörelseresultatet under helåret 2015 uppgick till -16 183 kSEK (-14 143) och för fjärde kvartalet blev resultatet -4 070 kSEK (-3 425).
  • Likvida medel uppgick till 4 039 kSEK (3 378) per den 31 december 2015.

pdf-file: Bokslutskommuniké jan-dec 2015