Deflamo Pressrelese
2017-02-23T08:45:45 CET: Swedish
pdf-file: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Malmö 2017-02-23

Perioden i sammandrag

·         Nettomsättningen för helåret 2016 uppgick till 4 051kSEK (1 100) och för fjärde kvartalet till 1 090 kSEK (368).

·         Rörelsens kostnader avseende 2016 minskade jämfört med föregående år och slutade på -12 682 kSEK (-13 390).

·         Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till -14 612 kSEK (-16 183) och för fjärde kvartalet blev resultatet -3 446 kSEK (-4 070).

·         Likvida medel uppgick till 5 075 kSEK (4 039) per den 31 december 2016.


Läs hela rapporten i bifogad pdf.

pdf-file: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016