Deflamo Pressrelese
2017-10-30T22:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 oktober 2017-se

Pressmeddelande Deflamo AB
Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission
 
Karlshamn den 30 oktober 2017
 
Deflamo AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 november 2017. Fram till dess kommer Avanza att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD 
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 22:00 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 30 oktober 2017-se