Deflamo Pressrelese
2017-04-18T12:50:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-04-18_Ny order Deflamo

Malmö 18 april 2017

Deflamo AB har mottagit en ny order till ett värde av ca 0,9 MSEK. Beställaren är samma kund inom PVC-marknaden som i november 2016 beställde Apyrum till ett värde av 1,8 MSEK. Leveranserna av den nya ordern kommer att ske under sommaren 2017.

“Det här är givetvis mycket glädjande”, säger Johnny Bodin, vd på Deflamo. “Kunden är en stabil och internationell industrikoncern som nu fortsätter placera order på Apyrum. Den produkt, i vilket Apyrum ingår, är ny på marknaden sedan drygt ett år tillbaka och har haft en stor försäljningsframgång och vi hoppas givetvis att dess försäljning ska fortsätta öka i den takt den redan gjort.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Deflamo AB i korthet

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april kl 12.50.

pdf-file: 2017-04-18_Ny order Deflamo