Deflamo Pressrelese
2016-12-07T14:00:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-12-07_Deflamo AB erhåller lån om 5 MSEK

Malmö 7 december 2016


Deflamo AB meddelar härmed att man erhållit ett lån om 5 MSEK från en större aktieägare.

Lånet har tagits upp i syfte att tillföra nödvändigt rörelsekapital samt att finansiera ett ökat investeringsbehov samtidigt som det ger bolaget förutsättningar att arbeta igenom en långsiktig finansieringslösning.

Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor och löper fram till den 30 april 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)

Tel: +46 (0)70 092 07 39

E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Pressmeddelandet i helhet i bifogad pdf.

pdf-file: 2016-12-07_Deflamo AB erhåller lån om 5 MSEK