Deflamo Pressrelese
2015-12-07T10:31:44 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö den 7 december 2015

Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, meddelar idag att man tagit emot nya order om totalt 10 ton och med ett ordervärde om drygt en halv miljon kronor. Leveranser kommer att ske under januari-februari 2016.

“Vårt fokus på PVC börjar nu ge resultat i stabilare orderingång” säger Per-Erik Velin, vd på Deflamo. “Det här visar att vi är på rätt väg och att uthålligt arbete lönar sig.”

Kunden är åter samma internationella industriföretag som under 2015 års andra halva beställde 9 ton. Kundföretaget erbjuder marknaden ett stort antal specialprodukter där flamskyddet är viktigt. Det är ett företag som arbetar aktivt för att minska farliga och miljöpåverkande ämnen i sina produkter.

“Att den här kunden, avseende de två första månaderna 2016, redan lagt order på mer än hela 2015 års volym är givetvis väldigt positivt. Jag ser med optimism fram emot 2016”, avslutar Per-Erik Velin.

För ytterligare information kontakta: 
Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Mobil: +46 (0) 70 67 42 185
Email: per-erik.velin@deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

·         De överlägsna miljöegenskaperna
·         Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
·         Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. 

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

pdf-file: