Deflamo Pressrelese
2016-04-05T20:15:41 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo: Årsredovisning 2015

Malmö 5 april 2016

Deflamo AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är nu publicerad på bolagets webbplats under Investerare/Finansiell information. Önskas en tryckt version maila till info@deflamo.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo AB i korthet
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market.

Deflamo fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att bolagets kunder och samarbetspartners kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

pdf-file: Deflamo: Årsredovisning 2015