Deflamo Pressrelese
2015-08-21T13:17:52 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo AB – Delårsrapport jan-jun 2015

Malmö 2015-08-21

Periodens (januari-juni) siffror i korthet

  • Omsättningen uppgick till 612 kSEK (164)
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 859 kSEK (-6 680) och periodens resultat blev -9 061 kSEK (-6 753)
  • Likvida medel uppgick till 9 949 kSEK (7 455) vid periodens utgång

pdf-file: Deflamo AB – Delårsrapport jan-jun 2015