Deflamo Pressrelese
2015-10-30T10:03:20 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo: Delårsrapport jan-jun 2015

Malmö 2015-10-30

Periodens (jan-sep) siffror i korthet

  • Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 789 kSEK (312) och för kvartalet till 177 kSEK (147).
  • Rörelseresultatet under årets första nio månader uppgick till -12 114 kSEK (-10 718) och för kvartalet blev resultatet -3 254 kSEK (-3 889).
  • Likvida medel uppgick till 5 930 kSEK (2 412) per den 30 september 2015.

pdf-file: Deflamo: Delårsrapport jan-jun 2015