Deflamo Pressrelese
2016-11-11T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-11-11_Delårsrapport Deflamo AB_ januari-september 2016

Perioden i sammandrag

Finansiellt

 • Omsättningen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 1 190 kSEK (177) och för årets första nio månader till 3 056 kSEK (789)
 • Rörelsens kostnader minskade under tredje kvartalet med 370 kSEK jämfört med samma period föregående år och slutade på -2 397 kSEK
 • Rörelseresultatet under tredje kvartalet 2016 uppgick till -2 887 kSEK (-3 254) och för hela perioden -11 166 kSEK (-12 114)
 • Likvida medel uppgick till 3 054 kSEK (5 930) per den 30 september 2016

Operativt

 • Löpande order från befintliga kunder
 • Installation och driftsättning av Karlshamnsfabriken
 • Två större projekt nu klara för produktionstest hos kund
 • Uppstart av ett tekniskt samarbete med en internationell industrikoncern

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Johnny Bodin tillträder som vd
 • Patentansökan gällande ny produktformulering godkänd

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Ytterligare ett större projekt klart för produktionstest hos kund
 • Ett genomfört produktionstest hos kund med lovande resultat

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf eller påbolagets hemsida.

För bolags- och rapportinformation, kontakta:

Vd, Johnny Bodin, 0700-92 07 39, johnny.bodin@deflamo.com  

pdf-file: 2016-11-11_Delårsrapport Deflamo AB_ januari-september 2016