Deflamo Pressrelese
2017-05-29T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-05-29_Investerarträff på Eminova och Aktiespararna

Malmö den 29 maj 2017

Med anledning av den pågående företrädesemissionen i Deflamo AB (teckningstid 26 maj – 9 juni 2017) kommer bolaget att delta vid följande presentationer under den kommande veckan.


29 maj 2017

Aktiespararträff i Jönköping med start kl 14.30

Kl 15.00: Fredrik Westin, CTO och tillika grundare av Deflamo AB, presenterar bolaget och den pågående företrädesemissionen.

Plats: Science Park, Gjuterigatan 9 i Jönköping. 

Kontakt och anmälan till Aktiespararna, event@aktiespararna.se, 08-50 65 15 00.


1 juni 2017

Eminovas Investerarträff kl 18.00 på Scandic Park Hotel i Stockholm

Kl 19.20: Johnny Bodin, VD för Deflamo AB, presenterar bolaget och den pågående företrädesemissionen.

Plats: Scandic Park Hotel, Karlavägen 43 i Stockholm.

Anmälan till Eminova på investerartraffar@eminova.se senast 31 maj.

Lätt förtäring serveras under mingel, ange antal. Kontakt och frågor till Mats Christiansen, mats.christiansen@eminova.se, 0736-26 75 25.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD                                                           Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)700 92 07 39                                                  Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com                                  E-mail: jan@blomquist.beOm Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor. Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i den pågående företrädesemissionen.

Informationen publicerades den 29 maj 2017 kl. 07.57 CET.

pdf-file: 2017-05-29_Investerarträff på Eminova och Aktiespararna