Deflamo Pressrelese
2015-09-09T08:42:27 CET: Swedish
pdf-file:

Malmö 2015-09-09

Deflamo etablerar produktion i Karlshamn

I pressmeddelande av 2015-06-04 meddelas att egen pilot- och framtida produktionslinje skall börja byggas i nära anslutning till företagets lokaler i Malmö under hösten 2015.

Efter noggranna genomgångar och beräkningar under sommaren har det nu beslutats, och avtalats, att etableringen sker i Karlshamn, inte i Malmö. Hyresavtal är skrivet med Castellet Bruk i Blekinge AB och inflyttning sker 2015-11-01. Verksamheten i Karlshamn beräknas vara i drift i slutet av innevarande år.

“Vi hade som avsikt att bygga produktionen nära vårt huvudkontor, men etableringen i Karlshamn kommer att kunna göras både snabbare och mer kostnadseffektivt än vad som hade varit möjligt i Malmö. Vidare har vi också betydligt större möjligheter att expandera i Karlshamn än vad som skulle vara möjligt i Malmö. Tack vare avtalet med Castellet Bruk får vi tillgång till värdefull infrastruktur, option på ytterligare ytor samt tekniska lösningar, vilka hade varit betydligt mer kostsamma och komplicerade att bygga upp i Malmö”, säger vd Per-Erik Velin.

Bolagets kontor och laboratorium kommer fortsatt att vara placerat i Malmö.

För mer information:
Per-Erik Velin, vd
Mobil: Mobil: 070-67 42 185
Email: per-erik.velin@deflamo.com

pdf-file: